ถึงแม้ว่าบัตรสินเชื่อเงินสดจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตร แต่สิ่งที่ผู้ที่สมัครสินเชื่อเงินสดควรระลึกไว้เสมอก็คือ สินเชื่อเงินสด ถือเป็นหนี้สินอย่างหนึ่งที่มาในรูปของเงินก้อนพร้อมใช้ในกระเป๋าสตางค์ของเรา

ทำความรู้จักสินเชื่อเงินสด

ในยุคที่บ้านเมืองและการเมืองวุ่วายอย่างนี้ก็พลอยทำให้เศรษฐกิจและการเงินฝืดเคืองไปตามๆกัน หลายๆสถาบันทางการเงินที่ต้องการจะกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของประชาชนเพื่อให้เงินมีการหมุนเวียนในระบบและเพื่อไม่ให้เกิดภาวะค่าเงินบาทแข็ง ก็พากันออกสินเชื่อต่างๆออกมาให้บุคคลทั่วไปสมัครเป็นลูกค้า ซึ่งทางสถาบันการเงินก็เหมือนได้ลงทุนโดยหวังผลกำไรจากดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเงินสด เพียงแต่ว่าการสมัครสินเชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน เพราะทางสถาบันการเงินเหล่านี้ก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะยอมปล่อยเงินกู้ไปง่ายๆให้กับทุกคนที่มาสมัคร เพราะถ้าเกิดผู้ที่มาสมัครและรับเงินไปไม่นำเงินมาคืนก็เป็นการลงทุนที่เสียเปล่าของสถาบันการเงินนั้น

ในปัจจุบันนี้มีสินเชื่อรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและหลายๆสถาบันการเงินก็พากันออกโปรโมชั่นต่างๆออกมาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากที่สุด นั่นก็คือ สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสดเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่ง ที่ทางสถาบันการเงินให้เงินในรูปแบบของสินเชื่อแก่ผู้ที่มาสมัคร โดยให้เงินในรูปแบบของบัตรเครดิต ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการใช้เงินในบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดนั้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของสินเชื่อเงินสดที่ดีกว่าสินเชื่อรายบุคคลที่เริ่มคิดดอกเบี้ยทันทีที่ให้เงินแก่ผู้ที่เป็นลูกค้า โดยหลักๆแล้ววัตถุประสงค์ของการมีบัตรสินเชื่อเงินสด เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ภาวการณ์เจ็บไข้ได้ป่วย รถเสียหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่นๆที่ต้องใช้เงิน สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อเงินสด

⒈หลักฐานทางการเงิน ปกติแล้วทางสถาบันการเงินที่มีสินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่ออื่นๆนั้นจะขอหลักฐานทางการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งสามารถใช้ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง สมุดบัญชีเงินฝาก เครดิตบูโร หนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและรายรับให้สถาบันการเงินตัดสินใจให้สินเชื่อเงินสดและกำหนดวงเงินที่เหมาะสมกับรายรับของเราได้

⒉ประวัติของตนเองซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือได้ เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพการงานที่มั่นคง มีบุคคลที่น่าเชื่อถือและสามารถใช้อ้างอิงหรือรับประกันความน่าเชื่อถือของผู้สมัครได้ และที่สำคัญมีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อและการติดตามทวงหนี้ต่างๆ

ปกติแล้ววงเงินในสินเชื่อเงินสดที่ทางสถาบันการเงินจะกำหนดให้ในแต่ละบัตรนั้น ทางสถาบันการเงินจะคิดตามเงินเดือนหรือรายรับของเราในแต่ละเดือนเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงินนั้นๆ ปกติเกณฑ์กำหนดของวงเงินอยู่ที่ 1-2 เท่าของรายรับหรือเงินเดือนของเรา หรือวงเงินอาจจะสูงได้ที่สุดที่สถาบันทางการเงินกำหนดคือ 5 เท่าของเงินเดือนหรือรายรับจริงของผู้ที่มาสมัครสินเชื่อ

หลังจากที่เราผ่านการอนุมัติให้เป็นสมาชิกของสินเชื่อเงินสดแล้ว เราก็สามารถใช้งานบัตรสินเชื่อเงินสดได้ทันทีจนกว่าเงินในวงเงินจะหมด และการชำระค่าบริการของสินเชื่อเงินสด จะทำการแบ่งชำระตามรายการเป็นเดือนๆ โดยทางสถาบันการเงินจะแจ้งรายการชำระค่าบริการของสินเชื่อเงินสดทุกเดือนส่งให้สมาชิกตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในตอนที่ทำการสมัครเพื่อแจ้งยอดให้สมาชิกชำระ สมาชิกสามารถเลือกชำระได้ทั้งเต็มจำนวนที่ใช้ไปในเดือนนั้น หรือชำระคืนเพียงบางส่วน ซึ่งสามารถเลือกชำระได้ถึงขั้นต่ำสุดที่ 5% ของเงินที่นำไปใช้ และทางสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไม่ได้ชำระต่อไปจนกว่าผู้ถือบัตรจะทำการชำระหนี้ในส่วนนั้นจนหมด ข้อดีของบัตรสินเชื่อเงินสดที่ดีกว่าบัตรเครดิตคือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเบิกเงินสดออกมาจากบัตร นอกจากนี้บัตรสินเชื่อเงินสดยังสามารถใช้แทนบัตรเดบิตได้เลยในร้านที่รับบัตรวีซ่านอกเหนือไปจากการเบิกเงินสดออกมาได้

ถึงแม้ว่าบัตรสินเชื่อเงินสดจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตร แต่สิ่งที่ผู้ที่สมัครสินเชื่อเงินสดควรระลึกไว้เสมอก็คือ สินเชื่อเงินสด ถือเป็นหนี้สินอย่างหนึ่งที่มาในรูปของเงินก้อนพร้อมใช้ในกระเป๋าสตางค์ของเรา ตามนิสัยคนทั่วไปถ้าเรามีเงิน เราก็จะเกิดความอยากได้นั่นได้นี่ ซึ่งหากใช้ไปอย่างขาดสติก็อาจจะนำมาซึ่งหนี้สินท่วมตัวได้

ดังนั้นข้อควรระวังของการใช้สินเชื่อเงินสดก็คือ การมีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพราะอย่าลืมว่าดอกเบี้ยจากการใช้สินเชื่อเงินสดจะคิดตามวันหลังจากวันแรกที่มีการใช้เงินในรายการนั้นๆ ถ้าหากมีรายการอื่นๆตามมาในวันอื่นก็จะถือเป็นดอกเบี้ยอีกตัวหนึ่ง ผู้ที่ใช้สินเชื่อเงินสดอาจจะกำหนดเกณฑ์การใช้เงินของตนเองไว้ เช่น ใช้จ่ายเกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดเพียงแค่ x % จากเงินเดือนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายประจำออกไป เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้หนี้สินจากการใช้สินเชื่อเงินสดไม่หนักหนาจนเกินไป

จากข้อมูลที่นำเสนอมาทั้งหมดในบทความนี้อาจจะมีมากพอที่จะให้เรารู้จักสินเชื่อเงินสดได้อย่างคร่าวๆแล้วหากคุณเกิดความสนใจที่จะทำบัตรสินเชื่อเงินสดนี้แล้ว อย่างแรกที่ต้องทำคือชั่งใจระหว่างผลดีที่จะได้และภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมา หากคุณโอเคกับมันล่ะก็แค่ไปที่สถาบันการเงินต่างๆและศึกษารายละเอียดในการใช้วงเงินและรายละเอียดในการชำระหนี้สินให้ดี หากเลือกสถาบันการเงินได้แล้วก็เริ่มต้นสมัครได้เลย

PAGE TOP