ถึงแม้ว่าบัตรสินเชื่อเงินสดจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตร แต่สิ่งที่ผู้ที่สมัครสินเชื่อเงินสดควรระลึกไว้เสมอก็คือ สินเชื่อเงินสด ถือเป็นหนี้สินอย่างหนึ่งที่มาในรูปของเงินก้อนพร้อมใช้ในกระเป๋าสตางค์ของเรา

ขอสินเชื่อเงินสดทำธุรกิจ

ขอสินเชื่อเงินสด มาทำธุรกิจ เรื่องง่ายๆที่คุณไม่รู้

   ปัจจุบันผู้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนต่างหันเหจากชีวิตการทำงานที่จำเจในแต่ละวัน ต้องตื่นเช้าเพื่อไปแย่งกันขึ้นรถสาธารณะ และรีบวิ่งขึ้นตึกเพื่อไปให้ทันเวลาเข้างาน เมื่อเดินมานั่งที่โต๊ะทำงาน ก็อยากจะพักให้หายเหนื่อยสักนิด เจ้านายก็ตะโกนมาจากโต๊ะด้านหลัง งานที่สั่งเมื่อวานเสร็จหรือยัง?? สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนบางกลุ่มรู้สึกเบื่อหน่าย อยากจะลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว เพื่อเป็นเจ้านายตัวเอง แต่ก็ติดปัญหามนเรื่องของประสบการณ์ หรือ เงินทุนที่ไม่มี จึงมองหาทางออกที่น่าจะพอเป็นไปได้คือการขอสินเชื่อเงินสดเพื่อมาลงทุน แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทันที เพราะการขอสินเชื่อเงินสดสำหรับทำธุรกิจ ผู้ขอจะต้องมีการจดทะเบียนประกอบการค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินจะกำหนด ดังนั้นผู้ที่ยังคงทำงานประจำอยู่ จึงมองทางเลือกอื่นในการขอสินเชื่อเงินสด เพื่อเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตนเองในขณะที่ตนเองยังคงทำงานประจำ เพื่อลดความเสี่ยง และยังมีรายได้เสริม หากธุรกิจเสริมไปได้ดี ก็สามารถที่จะลาออกจากงานประจำเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเต็มตัว

ฝันอยากมีธุรกิจเล็กๆของตนเอง สินเชื่อเงินสดจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์เงินเดือน แต่ก่อนที่จะทำการขอสินเชื่อเงินสด ควรตรวจสอบความพร้อมของตนเองก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือกับธุรกิจที่คุณฝัน

ต้องการจะขายอะไรและสินค้าที่จะทำการขายนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่จะต้องทำการศึกษาว่ากลุ่มคนที่จะซื้อสินค้าของเรานั้นมีมากน้อยเพียงใด และความต้องของสินค้าจะเป็นการซื้อครั้งเดียวหรือต้องซื้อบ่อยๆ เพราะหากเป็นสินค้าที่มีความต้องการซื้ออยู่บ่อยครั้ง ย่อมสามารถทำการขายได้ง่ายกว่าสินค้าที่มีความต้องการเพียงครั้งเดียวและระยะเวลาที่จะมาซื้อซํ้าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน

มีความเข้าใจตลาดมากน้อยเพียงใด การเข้าใจตลาดก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ต้องเข้าใจว่าตลาดในช่วงนั้นมีความต้องการสินค้าประเภทใดเป็นพิเศษ และสินค้าที่เราจะทำนั้นอยู่ในกระแสหรือไม่ ต้องจับทิศทางของตลาด และศึกษาปัจจัยให้ดี

ช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การจะเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอีกประการที่จะต้องศึกษา ว่ากลุ่มลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้นได้อย่างไร ช่องทางใดที่จะสามารถสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ได้ ในปัจจุบัน Facebook เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและประหยัดกว่าการทำโฆษณา จึงเป็นอีกทางเลือกที่ควรจะเข้าใจการใช้โฆษณาผ่าน Facebook

ราคาสินค้า เป็นอีกประเด็นก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ จะต้องตั้งราคาที่ลูกค้าพึงพอใจที่จะจ่าย ตามคุณภาพของสินค้า หากราคาสูงไปลูกค้าก็อาจจะไม่เลือกซื้อ แต่ถ้าราคาตํ่าไป ลูกค้าก็อาจจะมองว่าสินค้าไม่มีคุณภาพ เรื่องราคาจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องศึกษาราคาจากคู่แข่งก่อนที่จะตั้งราคาให้ลูกค้าทราบ

จุดเด่นของลูกค้า การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเป็นเรื่องที่ดี และความแตกต่างจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ด้วย

จากข้างต้นก่อนที่จะทำการขอสินเชื่อเงินสด จะต้องตรวจสอบความพร้อมของตนเองและศึกษาตลาดให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นดำเนินการธุรกิจ ควรดูจุดแข็งและจุดอ่อนของสินค้าตนเองว่าสินค้าของตนเองนั้นที่ความน่าสนใจจากคู่แข่งอย่างไร และจุดอ่อนของสินค้าคืออะไร ซึ่งจุดอ่อนอาจจะไม่ใช่เรื่องของสินค้า แต่อาจจะเป็นเรื่องของช่องทางการเข้าถึงสินค้า หรือความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและชำระเงิน ก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องพิจารณา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจ และกำลังคิดว่าจะขอสินเชื่องเงินสด ควรเข้าใจเงื่อนไขการขอสินเชื่อเงินสด

การขอสินเชื่อเงินสดหรือที่เรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อประเทภนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ สินเชื่อเงินสดในรูปแบบบัตรกดเงินสด เป็นบัตรกดเงินสดที่สามารถกดได้ตามจำนวนวงเงินที่สถาบันการเงินอนุมัติ โดยการอนุมัติวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 เท่าของรายได้ แต่ดอกเบี้ยจะสูงถึง 28% เมื่อมีการกดเงินสดออก และจะต้องทำการชำระคืนให้เร็วที่สุด เพราะดอกเบี้ยจะถูกคำนวณแบบรายวัน

ประเภทที่ 2 ของสินเชื่อส่วนบบุคคล ก็คือสินเชื่อเงินสดที่เป็นรูปแบบของเงินสดแบบก้อน ตามจำนวนที่ลูกค้าทำการยื่นขอ การขอสินเชื่อเงินสดประเภทนี้จะเป็นที่นิยมมากกว่าบัตรกดเงินสด เพราะมีอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ที่สามารถทำการขอสินเชื่อเงินสดประเภทเงินก้อน คือผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ทั้งนี้เงื่อนไขการอนุมัติก็ขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเงินสด อย่างไรก็ตามสินเชื่อเงินสด ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การขอสินเชื่อจึงควรเปรียบเทียบและตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินให้ดีก่อน

ขอสินเชื่อเงินสดแบบเงินก้อนสามารถทำได้ โดยไม่ต้องมีหลักคํ้าประกัน แต่การอนุมัติวงเงินที่ทางสถาบันการเงินจะให้นั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของลูกค้า ซึ่งจะได้รับวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน เช่นเงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน สถาบันการเงินโอกาสจะอนุมัติประมาณ 120,000 - 150,000 บาท

PAGE TOP